دسته‌بندی‌ ها

12485/CONFORM EN13485

 

CONFORM EN 13485/12830 LOGGER

According to the European standard specifications for thermometers for the transport, storage and distribution of chill

ed, frozen and deep-frozen food and ice cream


مطابقت 13485/12830 لوگر

با توجه به مشخصات استاندارد اروپا از دماسنج ها برای حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع مواد غذایی سرد و یخ زده و عمیق یخ زده و بستنی.

 

درباره نویسنده

service@tashco.net

پست های مرتبط