دسته‌بندی‌ ها

DRECISIONT+

:SWISS PRECISION SENSOR

              :TFA uses high quality sensors for hygrometers with the precision of industrial measuring instruments

 (relative humidity  ±4% /  ±3°% ( from 32…75% otherwise ±5%


سنسور دقیق سوئیسی

تفا برای رطوبت با دقت بالا و ابزار اندازگیری صنعتی آزمایشاتی را بکار می برد.

رطوبت نسبی برای 32…75% و سایر دامنه ها %5±

درباره نویسنده

service@tashco.net

پست های مرتبط