DESIGN PATENT

این محصول طراحی و دیزاین انحصاری این شرکت بوده و در صورت کپی برداری پیگرد قانونی دارد.