شرکت نیک آریا تاش نماینده انحصاری  ( ت ف آ) و دی ای آلمان در ایران

آدرس : اصفهان ، خیابان مسجد سید مقابل خیابان 5 رمضان ساختمان نرمال لابو طبقه 2 واحد 2

کد پستی شرکت : 8136986765

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه 9:00 صبح تا 16:00 عصر

 +98 (031) 36 54 16 61 :تلفن 

 +98 (031) 32 37 34 61 :تلفن 

  +98 (0) 910 322 3292 : تلگرام – واتس آپ

  +98 (0) 920 322 3292 : تلگرام – واتس آپ

service@tashco.net :ایمیل

          support@tashco.net