شرکت نیک آریا تاش نماینده انحصاری  تفا ( ت ف آ) و دی ای آلمان در ایران

آدرس : اصفهان ، خیابان مسجد سید ، مقابل خیابان 5 رمضان ، ساختمان نرمال ، طبقه 2 ، واحد 2

کد پستی شرکت : 8136986765

ساعت کار شرکت شنبه تا چهارشنبه 9:00 صبح تا 16:00 عصر

 +98 (031) 36 54 16 61 : تلفن 

 +98 (031) 32 37 34 61 : تلفن 

   +98 (031) 32 33 13 36 : فاکس

  +98 (0) 910 322 3292 : موبایل

  +98 (0) 920 322 3292 : موبایل

service@tashco.net : ایمیل

   ایمیل : support@tashco.net  

اندازه گیری تخصص ماست