دسته‌بندی‌ ها

PRECISION

: HUMIDITY PRECISION SENSOR

All products using such precision sensors are labelled in the catalogue and on the packaging with these red quality seals


سنسور دقیق رطوبت

در محصولاتی که سنسورهای دقیق بکار برده می شود یا لیبل در کاتالوگ و با آرم قرمز کیفیت در بسته بندی مهرو موم شده است.