رسیدگی

  • با شماره تلفن32373402-031 خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
  • یا بهService@TASHCO.NET با ذکر شماره پیگیری سفارش ، ایمیل بزنید.
  • ‎پیام خود را در صفحه “تماس با ما” با انتخاب موضوع خدمات پس از فروش، ارسال کنید‎.‎

توجه: جهت رسیدگی به درخواست ، ذکر شماره پیگیری سفارش در هر یک از روش‌های بالا الزامی است.