آرشیو, انواع قارچها

انواع قارچ ها(aspergillus niger)+قارچ و کپک در صنایع کشاورزی قسمت 4

قارچ و کپک در کشاورزی

قارچ و کپک در صنایع کشاورزی

 بررسی اثرات آلودگی قارچی قارچ و کپک در صنایع کشاورزی بر گیاهان و محصولات کشاورزی

بدان این امر است که عملکرد گیاهانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند به طرز چشم گیری

کاهش یافته و از این طریق خسارت های اقتصادی زیادی به بخش کشاورزی وارد می شود

انواع قارچ­های آلوده کننده در محصولات کشاورزی  قارچ اسپرژیلوس پارازیتکوس هستند که وجود

رطوبت دلایل اصلی ایجاد قارچ و کپک در محصولات کشاورزی و زراعی به شمار می آیند.

آلودگی قارچی برنج

برنج بدون پوسته به عنوان دانه غذایی اصلی در بسیاری از کشورهاست ممکن است که امکان

آلوده شدن به انواع قارچ ها برای آن ممکن است. آلودگی قارچی برنج مورد مصرف غذایی انسان

به طور مستقیم، در صورت وجود زمینه مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مسیر گوارشی و یا

غیرمستقیم در اثر امکان تولید مایکوتوکسین ها در دانه ها، حیات و سلامت انسان را به مخاطره

می اندازد و بیشترین  قارچ های آلوده کننده برنج­ آسپرژیلوس (43.96 درصد)، کلادوسپوریوم (13.96 درصد)

، آلترناریا (10.21 درصد)، رودوترولا (7.50 درصد) و پنی سیلیوم (4.79 درصد) هستند و افزایش

میانگین رطوبت از جمله عوامل آلودگی قارچی در این محصولات  بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده

از دانه های برنج مصرفی، می توانند به طور مستقیم در بیماری زایی انسان نقش ایفا نمایند و از سویی

برخی از آن ها در صورت عدم دقت در هنگام نگهداری در منازل و بروز شرایط، قادر به تولید مایکوتوکسین

می باشند که اثرات نامطلوبی در سلامتی انسان به بار خواهد آورد، لذا شناسایی آلودگی قارچی به عنوان

قدم اول تعیین سلامت برنج مورد مصرف توصیه می گردد و بایستی به عنوان یک عامل سلامت دانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

قارچ و کپک در کشاورزی aspergillus niger

آلودگی قارچی مواد خوراکی دام

بطور کلی در خصوص آلودگی مواد خوراکی با قارچ ها و سموم آنها گزارش های مشابهی در سرتاسر

جهان وجو دارد  گزارش های مختلف نشان می دهد که آلودگی ناشی از گونه های آسپرژیلوس، فوزاریوم،

آلترناریا و پنی سلیوم در بسیاری از مواد خوراکی به وفور یافت می شود زیرا تغییرات رطوبت و دما عامل

اصلی بوجود آمدن این قارچ ها هستند  آسپرژیلوس گونه غالب در خوراک گاو شیری و دیگر خوراک ها در مناطق گرمسیری و حاره می باشد.

آسپرژیلوس، گونه ای از قارچ هاست که برخی از آنها انگل داخلی و یا پاتوژن های فرصت طلب انسانی هستند

گونه های دیگر آن شامل پنی سلیوم، فوزاریوم، آلترناریا از آلودگی های مهم دانه های غلات به شمار می روندقارچ و کپک در کشاورزی aspergillus niger

آلودگی های قارچی منشا تولید مایکوتوکسین ها هستند که در شرایط دمایی و رطوبت خاصی بوجود می آیند

مواد خوراکی دام

تخم های ناشی از علوفه خشک کپک زده، سیلو، دانه های تخمیری غلات و تفاله چغندرقند ممکن است توسط حیوانات استنشاق یا خورده شوند و باعث ایجاد آثار زیان آور و بیماری موسوم به مایکوزیس گردند

عامل مایکوزیس قارچ است و نمونه های معمول آن بیماری عبارتنداز: بیماری کچلی، عفونت های پوستی و سقط جنین در گاو  سقط جنین درنتیجه نفوذ قارچ به بدن و تکثیر آن در بافت های جنین و جفت رخ می دهد.

ادامه….

نوشته های مشابه