انواع قارچها

انواع قارچ ها(aspergillus niger)+قارچ و کپک در داروسازی قسمت دوم

قارچ و کپک در داروسازی

پس از تهویه ، گرمایش کافی، تنظیم ترموستات ، به عنوان دومین کاری که برای جلوگیری از قارچ انجام می شود ، انجام می شود. با گرم کردن ، دمای هوای محیط را افزایش می دهیم و در همان زمان ، دمای سطح وسایل و دیوارها را افزایش می دهیم. اگر محتوای بخار آب مطلق ثابت بماند ، رطوبت نسبی در همان زمان کاهش می یابد ، در نتیجه احتمال وقوع قارچ را به حداقل می رساند.

یک ابزار ضروری که ممکن است در انجام این کار به شما کمک کند, ترموهیدرومتر است. این دستگاه مقادیر دما و رطوبت را همزمان نشان می دهد و به شما کمک می کند که برای تهویه خانه خود یا تنظیم ترموستات ، زمان مناسب را شناسایی کنید و این کار را با بالاترین دقت و استاندارد انجام دهید.

قارچ و کپک در داروسازی

باید در نظر داشت دمای اتاق 18 تا 22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 40٪ – 60٪ توسط اکثر مردم مطلوب است.

آلودگی قارچ ها در صنایع داروسازی

یکی از اهمیت قارچ ها در صنایع داروسازی برای ایجاد اتاق های تمیز مهم می باشد. امروزه تکنولوژی اتاق تمیز در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می­گیرد. که به مجموعه های از ابزارهای تکنولوژیک برای حمایت از پارامترهای تنظیم کیفیت هوا، اطلاق میشود؛ در واقع اتاق تمیز یک قرارداد کنترلی است که با آن محصولات مختلف تولید و غلظت ذرات موجود در هوا به حدود مشخص کنترل میشوند. سازمان جهانی استاندارد (ISO) مجموعه های از استانداردها را برای اتاقهای تمیز تدوین کرده است. این استانداردها، انواع گسترده ای از مسائل مهم مربوط به اتاقهای تمیز را مثل طراحی، آزمایش، کارکرد و آلودگیهای زنده در بر گرفته اند. در میان صنایع مختلف، صنایع دارویی یکی از بزرگترین کاربران اتاقهای تمیز هستند، زیرا میکرو ارگانیسمها و آلودگیها نباید از طریق محصولات به بدن بیماران راه پیدا کنند.

قارچ و کپک در داروسازی

در صنعت داروسازی اتاق تمیز فضایی کاربردی است که در عملیات ساخت داروها و فرآورده های بیولوژیک یا پژوهشهای علمی مورد استفاده قرار میگیرد. فضاهای مذکور دارای سطح پایینی از آلوده کننده هایی مثل گرد و غبار، میکروبهای منتقل شده از راه هوا، ذرات معلق و بخارات شیمیایی می باشد. فضاهای تمیز در صنعت داروسازی در محدوده راهبردهای تضمین کیفیت داروها قرار دارد. به عنوان یک مجموعه، صنعت دارویی دارای مسائلی بیش از صرفاً تمیزی محیط است و لازم است که همه ملزومات مورد بررسی قرار گیرند و راهکارهایی به صورت سازمان یافته ارائه شوند. همچنین برای اطمینان از اینکه اتاق تمیز به طور رضایت بخش کار میکند، باید از دستورالعمل های کاری متعددی پیروی نمود و اصولی را در آنجا رعایت کرد تا فرآورده تولیدی آلوده نگردد .

ادامه…..

نوشته های مشابه